www.zdeoiz.zut.edu.pl

WCZYTYWANIE...

Proszę czekać.


Oferta współpracy z gospodarką:

dokument do pobrania w wersji pdf

 • - kosztorysy ofertowe,
 • - harmonogramy,
 • - specyfikacje istotnych warunków zamówienia,
 • - plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • - ocena opłacalności robót remontowych,
 • - badania rynku budowlanego,
 • - przeglądy i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • - nadzory nad robotami budowlanymi,
 • - method statement,
 • - tłumaczenia tekstów technicznych z języka angielskiego i niemieckiego,
 • - doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji,
 • - doradztwo w zakresie wdrażania systemów jakości,
 • - doradztwo związane z ustawą Prawo zamówień publicznych, Warunkami Kontraktowymi FIDIC,
 • - doradztwo z zakresu prawa budowlanego i przepisów bezpieczeństwa pracy.

Kursy i szkolenia w zakresie: kosztorysowania i harmonogramowania robót budowlanych, procedur przetargowych, realizacji procesu budowlanego.

Zapytania ofertowe należy kierować na adres e-mail:

gospodarka@zut.edu.pl

lub na adres do korespondencji

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Budownictwa i Architektury
Zespół Dydaktyczny Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie
Pokój 317
al. Piastów 50
70-311 Szczecin
tel. (+48) 91 449- 45 14


Ostatnia aktualizacja strony: 07.08.2019r.